1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Duy trì cung cấp dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế xã trong đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ trạm y tế xã lựa chọn các dịch vụ y tế ưu tiên trong tình trạng có dịch nhằm duy trì các hoạt động cốt lõi của trạm. Việc duy trì các hoạt […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng 1
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS