1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Hướng dẫn thiết kế và triển khai diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 bùng phát tại tuyến xã

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ tuyến xã trong việc xây dựng và triển khai thực hiện diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 bùng phát tại xã để loại bỏ các vấn đề rủi ro tiềm tàng trước khi […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng 1
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS