1
Bạn cần hỗ trợ?

Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên Cứu Phát triển Xã hội là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Viện được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 2002 theo quyết định số 468/TC-LHH của VUSTA.

Quản lý của Viện bao gồm Ban Lãnh Đạo, phòng nghiên cứu và các đơn vị chức năng. Các ủy ban, và nhóm làm việc có thể được lập ra cho một số mục đích cụ thể trong một thời gian nhất định

Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo bao gồm Viện trưởng và 2 Viện phó được bổ nhiệm bởi Chủ tịch của VUSTA. Ban Lãnh Đạo có toàn quyền điều hành và xem xét các công việc chung của Viện trong phạm vi được đưa ra bởi quy chế của VUSTA và hiến chương của Viện. Ban cũng chịu trách nhiệm cho việc quản lý chung của Viện. Viện trưởng là người điều hành Ban và cũng là người chịu trách nhiệm cho các hoạt động của Viện.

Những thành viện hiện nay của Ban là:

·         Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện Trưởng

·         Tiến sĩ Trần Kiên, Viện Phó

·         Thạc sỹ Nguyễn Thị Vân Anh, Viện Phó

Đơn vị chức năng bao gồm:

·         Phòng Hành chính, điều phối bởi bà Khuất Thị Hương Lan

·         Phòng Tài chính, điều phối bởi bà Vũ Thị Thanh Nhàn

·         Truyền thông – Thông tin – Tư liệu, điều phối bởi ông Hoàng Hải Vương

Đơn vị nghiên cứu, chuyên môn bao gồm:

·         Phòng Nghiên cứu, quản lý bởi tiến sĩ Trần Kiên

·         Phòng Phát triển Cộng đồng, quản lý bởi bà Nguyễn Thị Vân Anh

·         Trung Tâm Tư vấn Pháp luật và Nghiên cứu Ứng dụng, đứng đầu là giáo sư Vũ Công Giao

·         Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Toàn cầu, đứng đầu là giáo sư Nguyễn Viết Khôi

·         Hội đồng Đạo đức, đứng đầu là tiến sĩ Khuất Thu Hồng

Hội đồng Đạo đức

Hội đồng Đạo đức là một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ xem xét và đánh giá những dự án có liện quan đến con người được thực hiện bởi ISDS. Hội đồng Đạo đức có 7 thành viên, 2 trong số đó đại diện cộng đồng. Hội đồng được chứng nhận bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ theo số IORG0009854. Tất cả các thành viên của Hội đồng đã tham gia khóa học “Bảo vệ Người tham gia Nghiên Cứu” của NIH và đã được nhận chứng chỉ từ Phòng Nghiên cứu Nước ngoài của NIH. Giám đốc và Thư ký của hội đồng được thay đổi mỗi 4 năm. Hiện nay Tiến sĩ Khuất Thu Hồng là chủ tịch và tiến sĩ Trần Kiên là thư ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS