1
Bạn cần hỗ trợ?

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CQS-2

 PHẦN 1: THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM   DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨND BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM   Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển Công ty Kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2   1. Viện Nghiên cứu Phát […]

Họp tổng kết dự án và xây dựng kế hoạch hoạt động 2022 – 2023 dự án SPR-COVID

Ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, gần 100 đại biểu đã tham gia cuộc họp tổng kết dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở chuẩn bị ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (SPR-COVID) và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2023 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội […]

Đơn vị thiết kế, xuất bản cuốn sách: Đàn Ông Việt Nam: Những Chân Dung Mới Trong Một Khung Hình Cũ

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO Tên dự án: Tăng cường nền tảng nữ quyền tại Việt Nam Mô tả Cung cấp/Dịch vụ: Đơn vị xuất bản biên tập, thiết kế bố cục, bìa sách và xin giấy phép xuất bản cuốn sách: “Đàn Ông Việt Nam: Những Chân Dung Mới Trong Một Khung Hình Cũ” Thời […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-11)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: CSI-11 Phương thức đấu thầu: […]

Địa điểm và dịch vụ tổ chức sự kiện cho hội thảo 01 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO Tên dự án: Tăng cường nền tảng nữ quyền tại Việt Nam Dịch vụ: Địa điểm và dịch vụ tổ chức sự kiện cho hội thảo 01 ngày “Kết nối để thúc đẩy áp dụng cách tiếp cận Nữ quyền tại Việt Nam” cho 100 người tham dự Ngày: 09 tháng […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu CSI-11

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (SPR-COVID) Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: […]

Gói dịch vụ: Đặt sản xuất 2.050 áo T-shirt theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC Gói dịch vụ: Đặt sản xuất 2.050 áo T-shirt theo yêu cầu Tên dự án: Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số (EMPoWR) Chủ dự án: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội […]

Thông báo trao hợp đồng điều chỉnh – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-10)

Thông báo trao hợp đồng điều chỉnh – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-10)   Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn phát triển tài liệu […]

Dịch vụ địa điểm cho khóa đào tạo và hội thảo dài 03 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO Tên dự án: Tăng cường Tổ chức Nữ quyền tại Việt Nam Vị trí: Dịch vụ địa điểm cho khóa đào tạo và hội thảo dài 03 ngày cho 28-30 người tham gia, về chủ đề Quan điểm nữ quyền trong các lĩnh vực phát triển xã hội ở Việt Nam […]

ISDS