1
Bạn cần hỗ trợ?

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-5

DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Cán bộ truyền thông Mã gói thầu: CSI-5 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới […]

Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tên dự án: Tăng cường Tổ chức Nữ quyền tại Việt Nam Dịch vụ mời thầu: Dịch vụ địa điểm và sự kiện cho khóa đào tạo và hội thảo kéo dài 03 ngày cho 28-30 người tham gia, về chủ đề Quan điểm nữ quyền trong các lĩnh vực phát […]

Hồ sơ mời chào giá Gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 (Mã gói thầu: G-1)

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM  Hồ sơ mời chào giá Gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2022 (Mã gói thầu: G-1) Phát hành ngày: 29/06/2022 Hạn nộp Hồ sơ chào giá:14h30 ngày 07/07/2022 (Phê duyệt theo Quyết […]

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 1

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 bổ sung lần 1 của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Căn cứ Quyết định số 486/ TC-LHH ngày […]

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (lần 2)

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (lần 2) Mã gói thầu: CQS-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 2 gói thầu Tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (Mã gói thầu CQS-1). […]

Quyết định phê duyệt lựa chọn tư vấn “Thiết kế và xây dựng các video truyền thông hướng dẫn về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định số 486/TC-LHH ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội; Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-LHH ngày […]

Quyết định việc phê duyệt lựa chọn tư vấn “Thiết kế và xây dựng các video hoạt hình truyền thông về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định số 486/TC-LHH ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội; Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-LHH ngày […]

Khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” tại Vĩnh Phúc

Ngày 3/6/2022 vừa qua, hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y tế […]

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ Mã gói thầu: CQS-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu Tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (Mã gói thầu CQS-1). Hồ sơ quan […]

ISDS